Tietoa kylmäaineista

Darmentin kylmäaineita

Kylmäaineinfo on sivu, josta löydät yleistä tietoa kylmäaineista, niiden ominaisuuksista ja käytöstä. Oikean yläreunan valikosta voit valita mielenkiintosi kohteen ja tutustua kylmäaineeseen, korvaaviin kylmäaineisiin ja esimerkiksi hintoihin.

Artikkeleista löydät laajempia kirjoituksia kylmäaineista, mm. Kylmäalan historiaKylmäaineiden ympäristövaikutusten tunnusluvut ja esimerkiksi Kylmäalaa koskeva lainsäädäntö -osat.

Kylmäalan vastuullisuusteot

Kylmäala vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70–78% vuoteen 2050 osallistumalla ilmastotalkoisiin; EU:n päätöksellä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään jopa 78% vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotannon kannalta useiden kylmäaineiden käytön lopettamista, uusien seosten innovointia ja myös esimerkiksi laiteinvestointeja. Joissain tapauksissa myös kaukokylmä voi olla vaihtoehto.

Kaikki CFC- ja HCFC-kylmäaineet ovat ongelmajätteitä, jotka tulee myös ottaa talteen ja toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla.

Talteenotetun kylmäaineen regenerointi

Kylmäaineen regeneroinnilla saadaan uutta vastaavaa kylmäainetta huolto- ja kunnossapitokäyttöön. Regenerointi on useimmiten taloudellisesti huomattavasti järkevämpää kuin kylmäaineen hävittäminen vaarallisena jätteenä. Se on myös ympäristöystävällistä, koska uusia kylmäaineita tarvitsee tuottaa vähemmän.

Muutostilanne työllistää

Muutokset tarkoittavat käytännössä mm. uusia budjetoitavia kuluja laitoksille, mutta myös pienemmille toimijoille esimerkiksi kaupan alalla. Epätietoisuus työllistää, sillä korvaavien aineiden ja laitoksien teknisistä yksityiskohdista tarvitaan selvityksiä. Pientoimijoille tämä voi olla hankalampaa, siksi myös siirtymäajat on suunniteltu pitkähköiksi. Osa laitoksista tulee tuona aikana elinkaarensa päähän, joten uusiminen tulee toisaalta joka tapauksessa ajankohtaiseksi.

Lisää työtä tulee myös kiintiöiden seurannasta, raportointivelvollisuudesta, lupanumeroseurannasta, vuototarkastusmääräyksistä ja -laitteistoista, merkintöjen uusimisesta jne. Kaiken kaikkiaan ala on voimakkaassa muutoksessa. − Muutos on toisaalta aina myös mahdollisuus.

Kylmälaitteen valinta

Kylmälaitteen valinta kannattaa tehdä sen energiatehokkuuden perusteella ja F-kaasun valinta alhaisimman mahdollisen GWP:n perusteella. Jatkossa myös GWP-arvo pitää ilmoittaa laitteessa sekä sen markkinoinnissa. Kannattaa investoida laitteeseen, jonka huoltoon on saatavilla kyseistä kylmäainetta jatkossakin.

Kylmäaineiden hinnat nousussa

EU:n kylmäaineiden saannin säännöstely on nostanut hintoja voimakkaasti. Lue Kylmäliikkeiden liiton lehdistötiedote 12.12.2017 ja seuraa Darment Oy:n hintoja kirjautumalla verkkokauppaamme. Hae tukkukauppamme asiakkuutta!

EPEE Gapometer

Ensimmäinen suuri leikkaus HFC-kiintiöön tehtiin vuonna 2018. EPEE Gapometer -hankkeessa annetaan tärkeitä tietoja tarvittavista toimista saavuttaa haastavat HFC- vähennysten tavoitteet pitkällä tähtäimellä.

Lue EPEE:n esite: EPEE Gapometer Project – Avainsanoma (en, pdf)

”F-kaasusäädöksen uudet vaatimukset vaikuttavat koko LVI-alan ketjuun. Siksi on tärkeää nostaa alan tietoisuutta uusista vaatimuksista ja varmistaa, että ala toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ajoissa.” (EPEE Gapometer)”

Haluatko tietää lisää kylmäaineista ja kylmäalasta?

Suosittelemme: The HFC phase-down definitively explained.