Tietoa kylmäaineista

Darmentin kylmäaineita

Kylmäaineinfo-sivuilta löydät yleistä tietoa kylmäaineista, niiden teknisistä ominaisuuksista, käytöstä sekä korvaamisesta. Valitse kylmäaine oikean yläreunan valikosta.

Artikkeleista löydät laajempia kirjoituksia kylmäaineista, mm. Kylmäalan historiaKylmäaineiden ympäristövaikutusten tunnusluvut ja esimerkiksi Kylmäalaa koskeva lainsäädäntö -osat.

Kylmäalan vastuullisuusteot

Kylmäala vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70–78% vuoteen 2050 osallistumalla ilmastotalkoisiin; EU:n päätöksellä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään jopa 78% vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa useiden kylmäaineiden tuotannon päättymistä sekä uusien seosten ja laitteiden innovointia. Kylmälaitosten omistajien kannalta muutos johtaa useiden vanhojen laitteistojen huollettavuuden päättymiseen ja korvaavien laitteistojen investointiin. Joissain tapauksissa myös kaukokylmä voi olla korvaava vaihtoehto.

Kaikki CFC- ja HCFC-kylmäaineet ovat ongelmajätteitä, jotka tulee myös ottaa talteen ja toimittaa hävitettäviksi. Myös muut kylmäaineet tulee käytön jälkeen ottaa talteen ja käsitellä asianmukaisella tavalla. Suuri osa kylmäaineista voidaan regeneroida ja käyttää uudelleen. Jos aine ei kelpaa regeneroitavaksi, se pitää toimittaa hävitettäväksi.

Talteenotetun kylmäaineen regenerointi

Kylmäaineen regeneroinnilla saadaan uutta vastaavaa kylmäainetta huolto- ja kunnossapitokäyttöön. Regenerointi on useimmiten taloudellisesti huomattavasti järkevämpää kuin kylmäaineen hävittäminen vaarallisena jätteenä. Se on myös ympäristöystävällistä, koska uusia kylmäaineita tarvitsee tuottaa vähemmän.

Muutostilanne aiheuttaa lisätyötä ja kuluja

Kun osa kylmäaineista poistuu käytöstä, laitteistoja täytyy uudistaa toimimaan korvaavilla kylmäaineilla. EU:n F-kaasuasetuksessa on siirtymäajat muutoksille, joten uuteen tilanteeseen on jätetty aikaa varautua. Laitteistojen uudistaminen aiheuttaa paljon lisätyötä kylmäalan ammattilaisille ja laitosten omistajien tulee varautua investointeihin. Koska siirtymäajat ovat kohtuullisen pitkiä, monen laitteiston elinkaari päättyy ennen kuin siirtyminen on pakollista. Ennakoivalla suunnittelulla pystytään vaikuttamaan paljon kylmälaitteiston uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kylmälaitteen valinta

Kylmälaitteen valinta kannattaa tehdä sen energiatehokkuuden perusteella ja F-kaasun valinta alhaisimman mahdollisen GWP:n perusteella. Jatkossa myös GWP-arvo pitää ilmoittaa laitteessa sekä sen markkinoinnissa. Kannattaa investoida laitteeseen, jonka huoltoon on saatavilla oikeaa kylmäainetta jatkossakin.

Kylmäaineiden hinnat nousussa

EU:n kylmäaineiden tuonnin säännöstely on nostanut hintoja voimakkaasti. Lue Kylmäliikkeiden liiton lehdistötiedote 12.12.2017 ja seuraa Darment Oy:n hintoja kirjautumalla verkkokauppaamme. Hae tukkukauppamme asiakkuutta!

EPEE Gapometer

Ensimmäinen suuri leikkaus HFC-kiintiöön tehtiin vuonna 2018. EPEE Gapometer -hankkeessa annetaan tärkeitä tietoja tarvittavista toimista saavuttaa haastavat HFC- vähennysten tavoitteet pitkällä tähtäimellä.

Lue EPEE:n esite: EPEE Gapometer Project – Avainsanoma (en, pdf)

”F-kaasusäädöksen uudet vaatimukset vaikuttavat koko LVI-alan ketjuun. Siksi on tärkeää nostaa alan tietoisuutta uusista vaatimuksista ja varmistaa, että ala toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ajoissa.” (EPEE Gapometer)”

Haluatko tietää lisää kylmäaineista ja kylmäalasta?

Suosittelemme: The HFC phase-down definitively explained.