Takuuehdot

Darmentin varastoa
 1. Työkalujen takuuaika on 12 kuukautta. Muiden tuotteiden takuuaika on 18 kuukautta, kun tuotteita käytetään uusissa laitoksissa ja 12 kuukautta, kun tuotteita käytetään huoltokohteissa. Takuuaika lasketaan tuotteen toimituspäivästä Darmentilta.
 2. Takuu koskee vain valmistus- ja raaka-ainevirheitä.
 3. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia. Käytössämme on ns. komponenttitakuu eli toimitamme rikkoutuneen tuotteen tilalle uuden ilman asennuskustannuksia. Asiakas vastaa vaihtokustannuksista.
 4. Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille aiheuttamien vikojen kustannuksista.
 5. Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee myyjälle ilmoituksen 10 päivän kuluessa virheen toteamisesta. Samalla on esitettävä selvitys tuotteen toimituspäivästä ja tarkka kuvaus viasta tai virheestä.
 6. Takuu ei koske vikaa, rikkoutumista tai turmeltumista, jonka on aihettanut:
  – virheellinen tai huolimaton asennus, hoito, käsittely tai sopimattomat käyttöolosuhteet
  – liian suuret jännitevaihtelut tai ylikuormitus
  – ukkosen aiheuttamat vahingot
  – laitteelle sopimattoman kylmäaineen, öljyn tai väliaineen käyttö
 7. Takuu raukeaa, jos tuotetta:
  – korjataan tai muutetaan ilman Darment Oy:n lupaa
  – käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
  – varastoidaan sopimattomassa paikassa (esim. kosteassa)
 8. Takuun ehtona on, että virheellinen tuote palautetaan Darment Oy:lle tarkastettavaksi ostajan vastatessa rahtikustannuksista. Ostajan halutessa viallisen tuotteen tilalle uuden tuotteen, laskutamme uuden tuotteen normaalisti täysimääräisenä ja hyvitämme ko. hinnan todettuamme viallisen tuotteen takuun alaiseksi. Palautettavan tuotteen tulee olla suljettu ja puhdistettu siten, ettei se aiheuta terveys- eikä ympäristöhaittoja. Takuupalautettu laite jää Darmentin omaisuudeksi.