Takuuehdot

Darmentin varastoa
 1. Noudatamme valmistajien antamia takuuehtoja, jotka ovat 30 kuukautta tuotteen toimituksesta, kun
  tuote asennetaan uuteen laitokseen. Huollossa vanhoihin laitoksiin asennetuilla tuotteilla takuuaika on
  18 kuukautta tuotteen toimituksesta.
 2.  Takuu koskee vain valmistus- ja raaka-ainevirheitä.
 3. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia,
  ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia. Käytössämme on
  ns. komponenttitakuu eli toimitamme rikkoutuneen tuotteen tilalle uuden ilman asennuskustannuksia.
  Asiakas vastaa vaihtokustannuksista.
 4. Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille aiheuttamien
  vikojen kustannuksista.
 5. Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee myyjälle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa
  (normaalisti 14 päivän kuluessa) virheen toteamisesta. Samalla on esitettävä selvitys tuotteen
  toimituspäivästä ja tarkka kuvaus viasta tai virheestä.
 6. Takuu ei koske vikaa, rikkoutumista tai turmeltumista, jonka on aihettanut:
  – virheellinen tai huolimaton asennus, hoito, käsittely tai sopimattomat käyttöolosuhteet
  – liian suuret jännitevaihtelut tai ylikuormitus
  – ukkosen aiheuttamat vahingot
  – laitteelle sopimattoman jäähdykkeen, öljyn tai väliaineen käyttö
 7. Takuu raukeaa, jos tuotetta:
  – korjataan tai muutetaan ilman Darment Oy:n lupaa
  – käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
  – varastoidaan sopimattomassa paikassa (esim. kosteassa)
 8. Takuun ehtona on, että virheellinen tuote palautetaan Darment Oy:lle tarkastettavaksi myyjän vastatessa rahtikustannuksista. Ostajan halutessa viallisen tuotteet tilalle uuden tuotteen, laskutamme uuden tuotteen normaalisti täysimääräisenä ja hyvitämme ko. hinnan todettuamme viallisen tuotteen takuun alaiseksi. Palautettavan tuotteen tulee olla suljettu ja puhdistettu siten, ettei se aiheuta terveys- eikä ympäristöhaittoja. Takuun perusteella vaihdettu laite on myyjän omaisuutta.