Yksityisyys Darment Oy:n henkilötietojen käsittelyssä

Me Darment Oy:ssä arvostamme yksityisyyden suojaasi; Suojaamme yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi sekä niihin liitettyä informaatioita sopimuksin sekä erilaisin teknisin keinoin. Olemme myös läpinäkyviä ja avoimia kerättävän informaation sekä sen käytön suhteen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Darment Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Darment Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja valtuutetut käsittelijät
Darment Oy, Y 0936826-9, Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI
MP-Tietosovellukset Oy (sopimus)

Darment Oy:n työntekijät (sopimukset)

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Eeva Makkonen, eeva.makkonen@darment.fi, p. 050 340 1367

Henkilötietojen käsittelijät
Yrityksen työntekijät työnkuvan edellyttämässä laajuudessa. Erilliset tietojenkäsittelysopimukset on tehty MP-Tietosovellukset Oy:n (järjestelmäntoimittaja) ja henkilökunnan kanssa.

Käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon, toimituksiin, laskutukseen ja asiakasviestintään liittyvien tehtävien hoitaminen.

Käsittelyn peruste
Tietojen käsittely Darment Oy:ssä perustuu oikeutettuun etuun.

Kuvaus henkilötietoja sisältävistä ryhmistä asiakasrekisterissä
1. asiakkaat, 2. tavarantoimittajat

Henkilötietoryhmät
Asiakkaita ei ole luokiteltu henkilötietojensa perusteella.

Tietojen poistaminen
Henkilötietoja poistetaan ja päivitetään jatkuvasti yritysten sekä henkilöiden itsensä ilmoitusten perusteella. Darment Oy:n rekisteripäivityksille on tehty oma vuosiaikataulu, jolloin rekisterin tietoja päivitetään asiakkaan ja julkisista ja/tai Asiakastieto Oy:n lähteistä (erillisellä sopimuksella).

Asiakas voi veloituksetta pyytää kirjallisen rekisteriotteen tiedoistaan rekisterin yhteyshenkilöltä. Muutospyynnöt toteutetaan aina heti.

Tietojen kerääminen
Asiakastietoja kerätään saapuvien tilausten ja asiakkaiden antamien tietojen perusteella. Henkilötiedot, joita tässä yhteydessä kerätään, ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tietoja ei ole luovutettu yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Yritysten postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöiden nimitiedot voidaan kuitenkin luovuttaa erillisellä sopimuksella kertaluontoiseen tulostukseen esimerkiksi suorapostitusten toteuttamiseksi. Luovutuksesta, tulostuksesta, tietosuojasta ja salassapidosta sekä osoitteiden hävittämisen tavasta tehdään kulloinkin sopimus paino-/tulostus- ja/tai postitusyrityksen kanssa.

Asiakasrekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sekä laitteelle että järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on liiketoiminnan toimivuuden kannalta tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun asiakas tätä pyytää tai jos markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai toimimattomaksi/virheelliseksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ajantasaisen lainsäädännön puitteissa. Tämän lisäksi huolehdimme kaikista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistamme, ettei rekisteröidystä säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimatonta, vanhentunutta tai virheellistä tietoa/henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.