Yksityisyys Darment Oy:n henkilötietojen käsittelyssä

Me Darment Oy:ssä arvostamme yksityisyyden suojaasi; suojaamme yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi sekä niihin liitettyä informaatioita sopimuksin sekä erilaisin teknisin keinoin. Olemme myös läpinäkyviä ja avoimia kerättävän informaation sekä sen käytön suhteen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä (GDPR).

Tietosuojaseloste, Darment Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Darment Oy
Ruosilantie 18
00390 Helsinki
020 558 8250
info@darment.fi
Y-tunnus 0936826-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Darment Oy
Tommi Hongisto
Ruosilantie 18
00390 Helsinki
050 3401367
tommi.hongisto@darment.fi

3. Rekisterin nimi

Darment Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito, laskutus ja tavarantoimitus.

5. Käsittelyn peruste

Tietojen käsittely Darment Oy:ssä perustuu oikeutettuun etuun.

6. Rekisterin tietosisältö

• työnantajayritys
• etu- ja sukunimi
• titteli
• osoitetiedot
• sähköposti
• puhelinnumero
• toimiala
• laskutusosoite
• ip-osoitetieto tai muu tunniste
• tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
• käyttäytymiseen perustuvat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään, verkkosivujen kautta tai ostetaan kaupallisilta rekistereiden ylläpitäjiltä. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin puhelimitse, sähköpostitse, messukontaktien, sosiaalisen median tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.
Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Darmentin verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

8. Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Darment ei seuraa tietoja henkilötasolla tunnistettavasti.

9. Tietojen luovutukset

Emme lähtökohtaisesti luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja saatetaan luovuttaa vain silloin, jos palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä ja ainoastaan henkilölle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.
Yritysten postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöiden nimitiedot voidaan luovuttaa erillisellä sopimuksella kertaluontoiseen tulostukseen esimerkiksi suorapostitusten toteuttamiseksi. Luovutuksesta, tulostuksesta, tietosuojasta ja salassapidosta sekä osoitteiden hävittämisen tavasta tehdään kulloinkin sopimus paino-/tulostus- ja/tai postitusyrityksen kanssa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Päivitykset ja tietojen poistaminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on liiketoiminnan toimivuuden kannalta tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun asiakas tätä pyytää tai jos markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi, toimimattomaksi tai virheelliseksi.

Verkkokaupassa asiakas voi myös itse päivittää ja poistaa tietojaan. Verkkokauppa-asiakkaat saavat myös tietojensa päivityspyynnön asiakasrekisterin asiakastietojen päivityspyynnön yhteydessä.
Sähköpostimarkkinoinnissa vastaanottaja voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Peruuta tilaus” -toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta myös ajantasaisen lainsäädännön puitteissa. Tämän lisäksi huolehdimme kaikista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistamme, ettei rekisteröidystä säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimatonta, vanhentunutta tai virheellistä tietoa/henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Darment pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan ja salasanoistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Darmentin tiedostoihin.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sekä laitteelle että järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu, virustorjunnalla, palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Työskentelytilat ovat vartiointiliikkeen valvonnan alaisia.
Kotisivujen kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla.

12. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.