Toimitusehdot

Mies ajaa trukilla

Yleistä tietoa toimituksista:

  • Toimitamme kotimaan tilaukset 24 tunnin kuluessa tilausajankohdasta, kun tilaus on tehty klo 11:30 mennessä.
  • Yli 300€ tilaukset toimitetaan ilman erillistä kuljetuskustannusta. *(Etu ei sisällä kuljetusliikkeen lisäveloituksia, kuten ajoneuvosta purkua kuormausnostureilla eikä hiilidioksidipullojen kuljetuksia).
  • Yli 10 000€ verkkokauppatilauksista saa 10% alennusta koko tilauksen summasta.
  • Työkaluilla on 12 kk laatutakuu, muilla tuotteilla 18 kk.

1. TOIMITUSEHTO

Toimitusehtomme on vapaasti varastossamme Helsingissä vakiopakkauksineen. Tästä toimitusehdosta voidaan poiketa myyjän ja asiakkaan siitä erikseen sopiessa.

2. HINNASTOT JA TARJOUKSET

Hinnastohintamme ovat voimassa sitoumuksetta ja antamamme tarjoukset ovat voimassa 30 päivää välimyyntivarauksin. Kylmäainetarjoukset ovat voimassa 10 päivää. Tarjouksemme voimassaolo edellyttää, että poikkeuksellisia hintoihin vaikuttavia muutoksia (esim. valuuttakursseissa) ei tapahdu.

3. TOIMITUSAIKA

Ostajan halutessa siirtää toimitusaikaa myöhäisemmäksi, on myyjällä oikeus laskuttaa kauppahinta myyjän ja ostajan sopiman, alkuperäisen toimitusajan ja maksuehdon mukaisesti. Toimitusajan siirtyessä myyjä huolehtii laitteen varastoinnista ja ostaja vastaa siirtyneen toimitusajan aiheuttamista varastointikustannuksista. Myöhästymissakkopykälää sovelletaan ainoastaan, mikäli siitä on erikseen sovittu.

4. VIIVÄSTYKSET TOIMITUKSISSA

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä välittömästi ostajalle. Ilmoituksessa tulee esittää samalla viivästyksen syy ja arvio uudesta toimituspäivästä.

Mikäli taho, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan, ja myyjän toimitus tämän vuoksi viivästyy, ei myyjä ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä syystä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta lainkaan tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta riippuvista seikoista, ei ostajalla ole oikeutta vaatia toimitusta, mikäli olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta, mikäli kyseessä on myyjän tuottamus. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin olla enintään 7,5% myöhästyneen toimituksen arvosta

5. KULJETUKSET

Kuljetuksen ja kuljetusvakuutuksen kustannuksista vastaa ostaja, ellei muuta ole sovittu. Kuljetuksissa pyritään käyttämään halvinta mahdollista rahdin kuljettajaa ja huomioimaan ostajan toivomukset.

6. MAKSUEHDOT

Maksuehto on 21 vrk netto, ellei toisin sovita.

7. PALAUTUKSET

Palautukset hyväksytään vain, mikäli niistä on etukäteen sovittu myyjän ja ostajan välillä. Palautettavan tavaran tulee olla käyttämätön ja myyntipakkauksen ehjä. Mikäli palautus ei ole aiheutunut myyjän virheestä, vastaa ostaja palautuksen rahtikustannuksista, ja tuotteen arvosta vähennetään 20% hyvityksen yhteydessä. Tuotteet on palautettava 30 päivän sisällä toimituksesta. Palautukset koskevat vain varastoitavia tuotteita.

8. KYLMÄAINEPULLOJEN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

Kylmäainepulloja saa niin laina- kuin myyntipulloissa. Lue pullojen palautusten ehdot oston tyypin mukaan alta.

Lainattujen kylmäainepullojen käsittelysäännöt
CO2 -säiliöiden käsittelysäännöt

Ennakkomaksuasiakkaat:

Käsittelysäännöt myyntipullojen palautukseen (lähtökohtaisesti ostajan omaisuutta)

9. MUUTA

Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton ehtoja toimituksissamme.