•  All refrigerants analyzed    
  •  6 months free bottle rental

Kylmäaineen käyttö murroksessa

July 3, 2024 by
Kylmäaineen käyttö murroksessa
Tommi Hongisto


Kylmäaineiden hinnat jatkuvassa nousussa

Kylmäaineiden hinnat ovat olleet EU-alueella jo pitkään nousussa. Sama nousutrendi tulee suurella todennäköisyydellä myös jatkumaan lähivuosina. Nousun perimmäinen syy on kylmäaineiden ilmastoa lämmittävä vaikutus, minkä vähentämiseen suuri osa maailman valtioista on sitoutunut. Myös meillä EU:ssa on sitouduttu ilmastolle haitallisten kylmäaineiden käytön vähentämiseen sekä alasajoon.

Useiden kylmäaineiden saatavuus heikkenee

Eri kylmäaineilla on hyvin erisuuruisia ilmastovaikutuksia. Jokin kylmäaine voi olla haittavaikutukseltaan yli 10 000-kertainen verrattuna toiseen. Fluorattujen kasvihuonekaasujen, F-kaasujen, tuotantoa ja tuontia EU-alueelle on rajoitettu tiukasti ja sallitut määrät vähenevät jatkuvasti. Koska useiden kylmäaineiden saatavuus heikkenee reilusti, tulevat kyseisten aineiden markkinahinnat myös nousemaan. Viranomaisten asettamat rajoitustoimet tähtäävät siihen, että hyvin monen nykyisin käytössä olevan kylmäaineen käyttö päättyy kokonaan siirtymäajan jälkeen.

Rajoituksia myös kylmäaineen käyttöön

Kylmäaineita koskevat rajoitukset eivät koske pelkästään saatavuutta, vaan myös sitä, millaisiin laitoksiin eri kylmäaineita saa käyttää. Useita kylmäaineita ei saa enää asentaa uusiin laitteistoihin, mutta huoltokäytössä kylmäaineiden käyttö on hieman vapaampaa. Hyvin mataliin lämpötiloihin jäähdyttäminen, puolustustarkoitukseen käytettävät laitteet sekä ydinvoimaloiden jäähdytyslaitteet on jätetty rajoitusten ulkopuolelle.

Laitteistot vaativat vielä kehitystyötä

Ilmastolle haitallisten kylmäaineiden alasajo johtaa pitkällä tähtäimellä pienemmän ilmastovaikutuksen kylmäaineiden suosion kasvuun. Lähes kaikki suuren ilmastovaikutuksen kylmäaineet voidaan korvata vähemmän haitallisilla, mutta käyttöönottoon liittyy teknisiä haasteita, joita laitevalmistajat eivät ole vielä saaneet täysin ratkaistua. Ilmastolle vähemmän haitalliset kylmäaineet saattavat olla hyvin helposti syttyviä, ihmiselle myrkyllisiä tai ne voivat vaatia hyvin suuren käyttöpaineen, jonka vuoksi laitteiden rakenteen täytyy olla aiemmista poikkeava.

Laitteiston rakennuttajalla ja suunnittelijalla on valinnan paikka

Kylmälaitosten rakennuttajan ja suunnittelijan on siirtymävaiheessa harkittava tarkkaan, millaisia uusia kylmälaitoksia rakennetaan ja millaisia kylmäaineita niihin voidaan käyttää. Kylmäaineiden pitkän aikavälin saatavuus tulee varmistaa ja hintojen nousu kannattaa ottaa huomioon, jotta laitteiston huollettavuus säilyy ja elinkaarikustannukset eivät muodostu kohtuuttoman kalliiksi.

Darmentilla on hyvin laaja valikoima kylmäaineita. Asiantuntijamme neuvovat, mitä kylmäainetta voi käyttää kylmälaitoksen huoltoon ja miten kylmäainevalinnalla varmistetaan kylmälaitoksen pitkä elinkaari uutta laitosta suunniteltaessa.


Darment Oy, 2024

Tommi Hongisto, markkinointipäällikkö