•  All refrigerants analyzed    
  •  6 months free bottle rental

Refrigerant R404A Reclaimed

SKU:
H01011179 https://darment.fi/web/image/product.template/38415/image_1920?unique=b091876

Login | Register to see price

Ask for price


  • Cylinder size
  • Rental

This combination does not exist.


Refrigerant category

HFC

Chemical composition

R143a Trifluoroethane 52 %
R125 Pentafluoroethane 44 %
R134a Tetrafluoroethane 4 %

CAS number

R125: 354-33-6
R143a: 420-46-2
R134a: 811-97-2

Safety class

A1

Flammability

No

Toxicity

No

Oil

AB, POE, PVG, PAG

GWP

3922

ODP

0

Boiling point (0 bar (g))

-46,6 ℃

Critical temperature

72,1 ℃

Critical pressure

37,3 bar

R404A Reclaimed refrigerant, GWP 3922

Due to its high GWP value, R404A should be replaced in the near future, depending on the system and purpose, by refrigerants with a lower GWP value, such as 448A, 449A and 455A. The changes in the handling of refrigerants (F-gas Regulation Article 13, Section 3) do not affect the sale of R404A and the substance is available, but the regulation prohibits the use of F-gases with a very high heating effect, GWP ≥ 2500, in the maintenance of refrigeration equipment with a filling size of more than 40 carbon dioxide equivalent tons as of January 1, 2020. Reclaimed or recycled materials may be used until 31 December 2029.

R404A is a mixture consisting of:
R143a (52 %), GWP = 4470
R125 (44 %), GWP = 3500ƒ
R134a (4 %), GWP = 1430

Applications and use

From the beginning of 2020, new R404A plants are prohibited; Fixed cooling devices whose refrigerant GWP is >2500 may no longer be built. (EU gas regulation, No. 517/2014).

Reclaimed R404A: use allowed in maintenance until the end of 2029.

From the beginning of 2016, mandatory and regular leak checks came into force for R404A filling amounts > 1.3 kg (inspection interval according to the filling amount), source VTT, Kylmäainepäivät 2016 material.

Commercial and industrial refrigeration equipment

Food stores' frozen and cold pools and cold cabinets, some ice rinks have also used R404.

Refrigerants replacing R404A:

Substitute refrigerants for R404A are: R407F, R448A, R449A, R452A, R454A, R454C (commercial refrigeration equipment, professional refrigeration equipment, condensing units) R455A (transport refrigeration). 
(Source: Suomen Kylmäyhdistys ry 19.9.2017 

The compatibility of the equipment should be carefully verified before the refrigerant can be replaced.

R404A refrigerant price

Log in to our online store, you will find our up-to-date prices in the store. 

Or prices quickly by phone on +358 20 5588 250​

Want to know more?

The EU's F gas regulation limits the use of refrigerants and leads to the removal of refrigerants with a high carbon footprint from the market after the transition period. The EU has also accelerated the initial reduction. When planning the refrigeration plant, make sure that the use of the selected refrigerant is secured throughout the plant's lifetime. Read more about the restrictions on the use of F gases on the ymparisto.fi website.


R404A Reclaimed – refrigerant for low and medium temperature cooling applications

R404A is a refrigerant widely used in low and medium temperature cooling applications. It has long replaced the refrigerants R502 and R22 in commercial refrigeration equipment.

R404A – kylmäaine matalan ja keskialueen lämpötilojen jäähdytyssovelluksiin

R404A on matalan ja keskialueen lämpötilojen jäähdytyssovelluksissa laajasti käytetty kylmäaine. Se on korvannut pitkään kaupallisten kylmälaitteiden kylmäaineet R502:n ja R22:n.

R404A regeneroitu kylmäaine, GWP 3922

Korkean GWP-arvonsa vuoksi R404A tulee korvata lähitulevaisuudessa järjestelmästä ja tarkoituksesta riippuen matalamman GWP-arvon kylmäaineilla, kuten esimerkiksi 448A, 449A ja 455A. Muutokset kylmäaineiden käsittelyssä (F-kaasuasetus artikla 13, kohta 3) eivät vaikuta R404A:n myyntiin ja ainetta on saatavilla, mutta asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen, GWP ≥ 2500, F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa käyttää aina 31.12.2029 asti.

R404A on seos, joka koostuu:
R143a (52 %), GWP = 4470
R125 (44 %), GWP = 3500ƒ
R134a (4 %), GWP = 1430

Sovellukset ja käyttö

Vuoden 2020 alusta alkaen uudet R404A-laitokset ovat kiellettyjä; Kiinteitä jäähdytyslaitteita, joiden käyttämän kylmäaineen GWP on >2500, ei saa enää rakentaa. (EU kaasuasetus, N:o 517/2014).

Regeneroidun R404A:n käyttö on sallittu huollossa vuoden 2029 loppuun.

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan pakolliset ja säännölliset vuototarkastukset R404A -täytösmäärille > 1,3 kg (tarkastusväli täytösmäärän mukaan), lähde VTT, Kylmäainepäivät 2016 -aineisto.

Kaupan ja teollisuuden kylmälaitteet

Elintarvikemyymälöiden pakaste- ja kylmäaltaat sekä kylmäkaapit, osa jäähalleista on myös käyttänyt R404:ää.

R404A:n korvaavat kylmäaineet:

Korvaavia kylmäaineita R404A:lle ovat: R407F, R448A, R449A, R452A, R454A, R454C (kaupan kylmälaitteet, ammattikylmälaitteet, lauhdutinyksiköt) R455A (jäähdytyksen kuljetus).

(Lähde: Suomen Kylmäyhdistys ry 19.9.2017

Laitteiston yhteensopivuus tulee huolellisesti varmistaa ennen kuin kylmäainetta voidaan vaihtaa.

R404A kylmäaineen hinta

Kirjaudu verkkokauppaamme, löydät kaupasta ajantasaiset hintamme.

Tai hinnat nopeasti puhelimitse p. 020 5588 250

Haluatko tietää lisää?

EU:n F-kaasuasetus rajoittaa kylmäaineiden käyttöä ja johtaa korkean hiilijalanjäljen kylmäaineiden poistumiseen markkinoilta siirtymäajan jälkeen. EU on lisäksi nopeuttanut alkuperäistä alasajoa. Varmista kylmälaitosta suunnitellessa, että valitun kylmäaineen käyttö on turvattu laitoksen koko käyttöiän ajan.

Lue lisää F-kaasujen käyttörajoituksista ymparisto.fi -sivuilta


Kylmäaineluokka

HFC

Kemiallinen koostumus

R143a Trifluorietaani 52 %
R125 Pentafluorietaani 44 %
R134a Tetrafluorietaani 4 %

CAS-numero

R125: 354-33-6
R143a: 420-46-2
R134a: 811-97-2

Turvaluokka

A1

Syttyvyys

Ei

Myrkyllisyys

Ei

Öljy

AB, POE, PVG, PAG

GWP

3922

ODP

0

Kiehumispiste (0 bar (g))

-46,6 ℃

Kriittinen lämpötila

72,1 ℃

Kriittinen paine

37,3 bar

Cylinder size 10 kg, green cylinder 1x1/4" valve or 12 kg, Xlite14 or 21,6 kg, Xlite26 or 50 kg, Omeca or 730 kg, tank V-923L or 730 kg, tankki V-950L or 740 kg tank or 740 KG, tank or 750 kg, tank V-950L
Rental Rent cylinder or Sales cylinder
R404a_safety_data_sheet_darment_2023.pdf
Download
R404a-kayttoturvallisuustiedote-1-1.pdf
Download