•  Kaikki kylmäaineet analysoitu    
 •  Kylmäainepullojen maksuton laina-aika 6 kk

Takuuehdot 
 1. ​Kaikkien tuotteiden takuuaika on 12 kuukautta, kun tuotteita käytetään uusissa laitoksissa ja 6 kuukautta, kun tuotteita käytetään huoltokohteissa. Takuuaika lasketaan tuotteen toimituspäivästä Darmentilta.
 2. Takuu koskee vain valmistus- ja raaka-ainevirheitä.
 3. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia. Käytössämme on ns. komponenttitakuu eli toimitamme rikkoutuneen tuotteen tilalle uuden ilman asennuskustannuksia. Asiakas vastaa vaihtokustannuksista. Takuu ei myöskään sisällä kuljetuksia asiakkaalta Darmentille tai tuotteen valmistajalle eikä paluurahteja asiakkaalle.
 4. Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille aiheuttamien vikojen kustannuksista.
 5. Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee myyjälle ilmoituksen 10 päivän kuluessa virheen toteamisesta. Samalla on esitettävä selvitys tuotteen toimituspäivästä ja tarkka kuvaus viasta tai virheestä.
 6. Takuu ei koske vikaa, rikkoutumista tai turmeltumista, jonka on aihettanut:
  – virheellinen tai huolimaton asennus, hoito, käsittely tai sopimattomat käyttöolosuhteet
  – liian suuret jännitevaihtelut tai ylikuormitus
  – ukkosen aiheuttamat vahingot
  – laitteelle sopimattoman kylmäaineen, öljyn tai väliaineen käyttö
 7. Takuu raukeaa, jos tuotetta:
  – korjataan tai muutetaan ilman Darment Oy:n lupaa
  – käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
  – varastoidaan sopimattomassa paikassa (esim. kosteassa)
 8. Takuukäsittelyä varten Darmentille on toimitettava rikkoutuneesta laitteesta aina vähintään seuraavat tiedot:
  • Rikkoutumisen ajankohta
  • Miten rikkoutuminen havaittiin?
  • Rikkoutumisen arvioitu syy
  • Kompressorien osalta takuukäsittelyä varten tarvitaan lisäksi:
     - Kompressorin malli ja sarjanumero
     - Kompressorin käynnistyspöytäkirja
     - Tieto kontaktorien ja lämpösuojien kunnosta / vaihdosta
     - Kaikki yllä mainitut tiedot tarvitaan myös edellisestä/alkuperäisestä kompressorista sekä tieto onko rikkoutumisen aiheuttanut vika korjattu
     Lataa tästä kompressorin takuuselvitys -lomake   
 9. Takuun ehtona on, että virheellinen tuote palautetaan Darment Oy:lle tarkastettavaksi ostajan vastatessa rahtikustannuksista. Ostajan halutessa viallisen tuotteen tilalle uuden tuotteen, laskutamme uuden tuotteen normaalisti täysimääräisenä ja hyvitämme ko. hinnan todettuamme viallisen tuotteen takuun alaiseksi. Palautettavan tuotteen tulee olla suljettu ja puhdistettu siten, ettei se aiheuta terveys- eikä ympäristöhaittoja. Takuupalautettu laite jää Darmentin omaisuudeksi.